Anasayfa İletişim Üye Girişi EN

Türk Neonatoloji Derneği, neonatal dönemde (yenidoğan bebek dönemi – hayatın ilk ayı içinde) ortaya çıkan hastalıkların önlenmesi, bu dönemdeki hastalıkların en kısa zamanda teşhis ve tedavileri ile ilgili gelişmelerin izlenmesi ve uygulanması, böylece ülkemizdeki bebek ölümlerinin azaltılması amacına uygun olarak; Türkiye’de yenidoğan alanında çalışan sağlık personelinin mesleki gelişimini hızlandırmak ve yenidoğan bebek ailelerini bilgilendirerek toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. 12 Aralık 1989’da Hacettepe Üniversitesi’nde “Neonatoloji Derneği” adıyla kurulan dernek o tarihten bugüne kadar birçok eğitim faaliyeti gerçekleştirmiş, yaptığı yayınlar ve üstlendiği sorumluluklarla sosyal alanda ön plana çıkmıştır. Neonatoloji Derneği, Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’na üye olarak diğer derneklerle işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmüştür.

 

15 Temmuz 1998 tarihinde 98/11488 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türk Neonatoloji Derneği” adını almıştır. Bu kararla esas amacı ülkemizde yenidoğan bebek ölümlerini azaltmak, yaşayanların da sekelsiz olmalarını sağlamaya çalışmak olan “Türk Neonatoloji Derneği”, ulusal bir dernek olma hakkına sahip olmuş ve bünyesine halen katmaya devam ettiği neonatologlar ile de neonatoloji alanında Türkiye’yi temsil etme özelliğini kazanmıştır.

 


Türk Neonatoloji Derneği; eğitim amaçlı kurslar, bölgesel toplantılar ve kongreler düzenlemekte, tanı ve tedavi protokolleri oluşturmaktadır. Oluşturulan tedavi protokolleri tüm Türkiye’de yenidoğan sağlık bakımı veren hekimler tarafından yakından takip edilmektedir. Türk Neonatoloji Derneği, yenidoğan bilim dalı ile ortak çalışan diğer bilim ve anabilim dalları ile yakın işbirliğini sağlayarak ortak toplantılar düzenlemekte ve ortak protokoller oluşturulmasını sağlamaktadır. Türk Neonatoloji Derneği, yenidoğan alanında çok merkezli çalışmaların yapılması için hem teknik altyapı hizmeti sağlanmasında hem de kurduğu komisyonlarla çalışmaların planlanmasında öncülük etmektedir. Ayrıca her yıl düzenlediği yarışmalarla bildiri, araştırma projesi ve araştırma makalesi alanında ödüller vererek yenidoğan alanında çalışmaların yapılmasını teşvik etmektedir. Türk Neonatoloji Derneği, her yıl düzenlediği sınavda başarılı olan üç üyesinin yurt dışında saygın bir merkezde gözlemci olarak bulunması için burs sağlamaktadır.  Tüm bu hizmetler ile Türk Neonatoloji Derneği, üyelerinin bilgi ve deneyimini arttırmayı ve ülkemizde yenidoğan bebeklere sunulan sağlık hizmetlerinin standart ve yüksek kalitede olmasını sağlamayı hedeflemektedir.


Bu amaçla her bilimsel faaliyetinde ülkemiz sağlık otoritesi ile yakın ve ortak işbirliği içindedir. Türk Neonatoloji Derneği ayrıca Dünya Prematüre Günü gibi özel günlerde aileler ve bebekleriyle bir araya gelerek hem onları bilgilendirici hem de kaynaştırıcı toplantılar düzenlemektedir.

Misyon:

Türk Neonatoloji Derneği’nin misyonu; klinik uygulamada, eğitimde, araştırmalarda ve mesleki gelişimde mükemmellik ile Türkiye’de neonatoloji hizmetlerini kolaylaştırmaktır.

Vizyon:

Türk Neonatoloji Derneği’nin vizyonu, Türkiye’nin yenidoğan alanında dünyada lider bir toplum olmasını teşvik etmektir.