Anasayfa İletişim Üye Girişi EN

NEOFocus İle Neonatolojide Yeni Ufuklar  

Paul Bebek ile Senaryolu Simulasyon Uygulamaları

4-5 Haziran 2023, Samsun

“NEOFocus” – Neonatoloji’de Yeni Ufuklar toplantılarının ilki Samsun’da gerçekleştirildi. Teorik derslerde önemli neonatal problemler güncel literatür ışığında sunuldu. Gerçek vakalar üzerinden mekanik ventilasyon tedavisi tartışıldı. Toplantının ikinci gününde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde senaryo simülasyonları gerçekleştirildi.  

16 Eylül 2023, Van

 Neofocus Türkiye programı 2. toplantısı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. “Doğumhanede Altın Dakikalarda Bebek Yönetimi”, “Yenidoğan Sepsisi ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı”, “Güncel RDS Yönetimi” konuları sırasıyla; Prof. Dr. Ercan Kırımi, Prof. Dr Oğuz Tuncer ve Yenidoğan Uzmanı Dr. Mahmut Çelik tarafından anlatılmıştır.

Paul bebek ile senaryolu simulasyon uygulamaları ile 4 senaryo gerçekleştirilmiştir. İlgili simülasyon uygulamaları Prof. Dr. Gözde Kanmaz ve Doç. Dr. Sara Erol yönetiminde yapılmış olup Van ilinde görev yapan yenidoğan uzmanları ve fellowları, yenidoğan ünitelerinde çalışan doktor öğretim görevlileri ve pediatri uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

14 Ekim 2023, İstanbul 

Neofocus Türkiye programı üçüncü toplantısı 14 Ekim 2023 tarihinde Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı.  “Doğumhanede Altın Dakikalarda Bebek Yönetimi” Prof. Dr. İlke Mungan Akın,  “Güncel RDS Yönetimi” Prof. Dr. Merih Çetinkaya, “Doğumhane ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Non-invaziv Ventilasyon” Doç.. Dr. Evrim Kıray Baş, Yenidoğanlarda İnvaziv Mekanik Ventilasyon “Prof. Dr. Serdar Beken, “Yenidoğan Sepsisi ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı” Doç. Dr. Didem Arman tarafından anlatılmıştır. Paul bebek ile simülasyon uygulamaları yenidoğan uzmanları ve fellowlarının uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.