Anasayfa İletişim Üye Girişi

SALON A

  SALON B
 Esin Koç – Açılış   Kadir Tekgündüz –Parenteral nutrisyonda makronütrientler: Güncel öneriler
Özge Köroğlu– Yenidoğan Döneminde Ağrı ve Tedavisi Rehberi   Gonca Sandal – Parenteral nutrisyonda mikronütrientler ve elektrolitler
Saadet Arslan – PREMATÜRENİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI   Hasan Kahveci – Parenteral nutrisyonun metabolik komplikasyonları ve izlemi
Hasan Çetin- Antenatal değerlendirme ve tedaviler: Güncel öneriler   Deniz Anuk İnce – Oral beslenmeye geçişte sorunlar ve çözüm önerileri
Şebnem Çalkavur- Kord klemplemede son durum: Kime, nasıl?   İstemi Han Çelik – Formüla biyoaktif bileşenleri: Pratikte ve uzun dönemde etkisi var mı?
Cüneyt Taylan – Ülkemiz ve dünyada viabilite sınırları: Güncel veriler ve tıbbi yaklaşımlar   Nilgün Altuntaş  – Artmış protein desteği ve uzun dönem bilişsel fonksiyonlar
Özgül Salihoğlu – Güncel doğum salonu yaklaşımları: Hipotermiden korunma ve oksijen kullanımı   Mustafa Akın – Nörogörüntüleme: Hangisi? Ne zaman? Ne sıklıkta?
Evrim Dizdar – Doğumhanede ventilasyon ve surfaktan: Kime, ne zaman, nasıl?   Şahin Takçı – Periventriküler Lökomalazi: Nasıl önleyelim? Nasıl takip edelim?
Tutku Özdağan – Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin canlandırmasında etik ve hukuki sorunlar   Özgür Olukman – İntraventriküler kanama tanı, tedavi ve izlem stratejileri
Ayla Günlemez – Solunumsal destek: Hangi sıralama ile ne şekilde?   Mustafa Aydın – Erken ve geç sepsis: Tanı ve tedavide güncel yaklaşımlar
Sadık Yurttutan – Hastane içi nakil   Cumhur Aydemir – Sistemik invaziv fungal enfeksiyonlar: Tanı, tedavi ve izlem önerileri
Özge Aydemir– İlk değerlendirmeler, ilk görüntülemeler ve ilk tedaviler   Abdulah Kurt – Yatıştan taburculuğa akılcı antibiyotik kullanımı
Zeynel Gökmen- Hastane dışı nakil   Dilek Sarıcı – Erken dönem prognoz ve morbiditeler
Özmert Özdemir – Kafein: Ne zaman, ne kadar süre, doz ve izlem   Arzu Dursun – EMR ve koryoamniyonitli anne bebeklerinde prognoz ve morbiditeler
Sinan Uslu– Geri transport: Teşvik ve rutin uygulama için neler yapılabilir?   Mehmet Kanburoğlu – Preeklamptik/eklamptik anne bebeklerinde prognoz ve morbiditeler
Emrah Can– Yeni surfaktan uygulama yöntemleri: LİSA, MİST, aerosol ve supraglottik uygulamalar: Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde başarılı mı?   Tamer Güneş – Uzun dönem solunumsal sonuçlar
Murat irfanoğlu- Akut fazda akciğer koruyucu ventilasyon: Nasıl uygulayalım?   Afşin Kundak – Uzun dönem bilişsel ve nörolojik sonuçlar
Özge Köroğlu- İnhale nitrik oksit tedavisi: Kanıta dayalı tıp ne diyor?   Ferhat Çekmez – Uzun dönem metabolik sonuçlar
Serdar Cömert –Ekstübasyon başarısı: Deneyim ve bilgi mi, yoksa şans mı?    
Hilal Özkan, Hasan Özkan – Neonatal Pulmonolojide Yılın Çalışmaları    
İlke Akın – Takip ve tedavide bireyselleştirilmiş tıp sanatı    
Dilek Dilli – Çok düşük doğum ağırlıklı bebeğin entegre monitorizasyonu    
Murat İrfanoğlu – Prematüre Bebek Beslenmesinde Güncel Yaklaşımlar    
Funda Erdoğan – Term Yenidoğanda Solunum Sıkıntısı Rehberi    
Serdar Beken – Yüksek frekanslı osilatuar ventilasyon (HFO): Ne zaman, ne şekilde?    
Fatma Nur Sarı – Hipotansiyon ve yönetimi    
Şerife Suna Oğuz – Hipertansiyon ve yönetimi    
Nihan Demirel – Sıvı ve elektrolit bozuklukları yönetimi    
Mehmet Mutlu – Kalsiyum ve fosfat dengesi    
Canan Türkyılmaz – Minimal enteral beslenme: Güncel öneriler    
Sertaç Aslanoğlu – Anne sütü ve prematürite-ilişkili morbiditeler    
Gamze Demirel – Postnatal büyüme geriliğinin önlenmesi    
Hanifi Soylu – Çevresel Faktörler ve Yenidoğanın Prognozu    
Tuğba Gürsoy – Prematüre retinopatisi: Beslenme ve anne sütü ile şiddet azaltılabilir mi? Hangi tedavi stratejisi?    
Hilal Özkan – Nekrotizan enterokolit: Probiyotikleri önerelim mi? Hangi cerrahi yöntemi tercih edelim?    
Nurdan Ulaş – Patent duktus arteriosus: Ne zaman tıbbi tedavi, ne zaman cerrahi tedavi? Güncel yaklaşımlar    
Ali Bülbül – BPD önlem ve tedavisinde steroid tedavisi: Hangisi, ne zaman, ve nasıl?    
Tülin Yıldırım – BPD’de ventilasyon dışı yaklaşımlar    
Şule Yiğit – Bronkopulmoner Displazide kök hücre tedavisi    
Zeynep İnce – İntraventriküler kanamada kök hücre tedavisi    
Emre Canpolat – Perinatal asfikside kök hücre tedavisi    
Emel Altuncu – Metabolik hastalık taramaları    
Erdal Taşkın – Taburculuk sonrası erken dönem izlem