Anasayfa İletişim Üye Girişi EN
SALON A   SALON B   SALON C
Postnatal Corticosteroids and BPD: Systemic, Inhaled or Mixed with Surfactant?   Prematürede Anemi ve Transfüzyon Politikaları   Covid-19 Pandemisinde Yenidoğan Hasta ve Çalışan Güvenliği
Dirk Bassler   Özmert M.A. Özdemir   Ahmet Özdemir
Cardiocenteric Management of Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn   Santral Sinir Sistemi Trombozlarına Yaklaşım   Covid-19 Döneminde Aile Merkezli Bakım
Yogen Singh   İlke Mungan Akın   Gülçin Bozkurt
Ortak Süt Kullanımında Kültürel ve Modern Yaklaşımlar: Süt Anneliği ve Süt Bankacılığı   Yenidoğan Döneminde Nötropeni   Yenidoğan Bakımında Demet Uygulamaları
Sertaç Arslanoğlu   Özgül Salihoğlu   İsmail Kürşat Gökçe
Kordon Kanı: Hayata Tutunmada Bir Arayış   Fetal ve Neonatal Renal Fonksiyonu: Kreatinin Bilmecesi   İntravenöz İlaç Uygulama Hataları
Saadet Arsan   Gamze Demirel   Şule Özdemir
Pandemiden RSV’nin Payına Düşenler…   Yenidoğanda İdrar Yolu Enfeksiyonu: Tanı, Tedavi ve Takip   Yenidoğan Bakımında Protektif Bakım Yaklaşımları
Hilal Özkan   Turan Tunç   Rabia Uslubaş
Mikrobiyota Restorasyonunda Bifidobakteriler ile Yeni Çağ   Antenatal Hidronefroz Takip ve Tedavisi   Yenidoğanlarda Güvenli Uyku
Güldane Koturoğlu   Özgür Olukman   Emine Aydın
Yenidoğan Döneminde Nöbet Geçiren Bebek:   Konjenital Nefrotik Sendrom   Yenidoğanlarda Ağrı Kontrolü
Ayşen Sumru Kavurt, Nevzat Çizmeci, Melek Akar   İstemi Han Çelik   Nihal Özoğlu
Akciğer Ultrasonografisi: Karar Vermede Bir Moda mı Yoksa Yenilik mi?   Parenteral Nutrisyon: Avantajlar ve Gizli Riskler    
Hanifi Soylu   Emrah Can    
Prematüre Bebekte Nörolojik Görüntüleme: Ne Zaman, Nasıl?   Prematüre Bebeklerde Taburculuk Sonrası Beslenme    
Fahri Ovalı        
Ekokardiyografide İhmal Edilen Sağ Ventrikül: HİE ve BPD’de Önemi?        
Tuğba Gürsoy