Anasayfa İletişim Üye Girişi EN
SALON A   SALON B   SALON C
Neonatal Şok: İnvaziv Olmayan Yöntemlerle Değerlendirme   İmmün Trombositopenik Purpuralı Anne Bebeği   Yenidoğan Bebek Monitörzasyonunda Yenilikler
Dilek Dilli   Mehmet Mutlu   Özkan İlhan
Koryoamniyonit ve Yenidoğan: Sessizlik Komplosu   Neonatal Lupus   Hipotermi Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı
Hülya Bilgen   Zeynel Gökmen   Dilek Erim Topakçı
Mikropremiler ve İmmatür Bilim   Otoimmün Tiroiditli Anne Bebeği   Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Olan Annede Anksiyete Yönetimi
İbrahim Murat Hirfanoğlu   Fatma Kaya Narter   Arzu Dursun
Plasental İncelemenin Klinik Önemi   Myastenia Gravisli Anne Bebeği   Yenidoğan Taramaları
Erdener Özer   Şenol Bozdağ   Nevin Uygur
İntrauterin Müdahaleler Ne Derece Etkili?   Yenidoğanda İlaç Kullanımında Farmakokinetik Değerlendirme   Yenidoğan Taraması: Sırada Ne Var?
Şevki Çelen   Funda Tüzün   Emel Altuncu
Neden Yenidoğan Otopsisi?   Ünitede Sedasyon: Kime?, Ne Zaman?, Nasıl?   Gizli Tehlike: Yenidoğanda İmmün Yetmezlik
Erdener Özer   Ebru Yalın İmamoğlu   İbrahim Caner
Dünyada ve Ülkemizde Viabilite Sınırı   Çoklu Dirençli Suşlar ve Mantar Enfeksiyonu: Çözüm Var mı?   Gestasyonel Alloimmüne Karaciğer Hastalığı: Değişen Terminoloji ve Güncel Yaklaşım
Yalçın Çelik   Kadir Tekgündüz   Şahin Takçı
Bebeklerde Burun Hijyeni ve Açıklığının Önemi   Atelektazide Alternatif Medikal Tedaviler   En Sık İntrauterin Enfeksiyon: Sitomegalovirüs (CMV)
Turan Tunç   Ferda Özlü   Şahin Hamilçıkan
Bilimsel Kanıtlar Işığında Pretermi Beslerken   Non İnvaziv Solunum Desteğinde Arayüz    
Emrah Can   Serdar Cömert    
Prematüre Bebeklerde Bireysel RDS Yönetimi   Fuat Emre Canpolat    
Özge Altun Köroğlu   Beslenmesinde Anne Sütünün Güçlendirilmesi    
Sentetik Surfaktanlar: 2021’de Neredeyiz?   Nilgün Altuntaş    
M. Yekta Öncel   Özden Turan    
Surfaktan Uygulama Metodlarında Yeni Uygulamalar        
Serdar Alan        
BPD Gelişiminin Önlenmesinde Vektör Olarak Surfaktanın Rolü        
Abdullah Barış Akcan